کوررنگی را به هیچ عنوان نوعی نابینایی نبینید در واقع کوررنگی ناتوانی در نحوه ی مشاهده ی رنگ ها است . اگر دارای کور رنگی باشید در تشخیص رنگ های خاص مانند آبی و زرد یا قرمز و سبز مشکل دارید . کوررنگی یا به طور دقیق تر ناتوانی در تشخیص رنگ