چه عواملی باعث کوررنگی میشود ؟

چه عواملی باعث کوررنگی میشود ؟؟

کوررنگ هنگامی رخ میدهد که سلولهای حساس به نور در شبکیه قادر به پاسخگویی مناسب به تغییرات طول موج نور نیستند که به افراد این امکان را میدهد تا بتوانند مجموعه ای از رنگ هارا مشاهده کنند.

گیرنده های شبکیه چشم میله ای و مخروطی نامیده میشوند .

ادامه مطلب